ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร  การบริหารและการจัดการคุณภาพ สู่ ความเจริญ ยั่งยืน :
จาก ปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่1: การบริหารจัดการความเป็นเลิศ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code