ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร  สื่อพื้นฐานบูรณาการความรู้

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code