ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร   “สนุกคณิต คิดสร้างสื่อ : EP1 จำนวนและพีชคณิต”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code