ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส,ผศ.นววรรณ วุฒฑะกุล

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร  หลักสูตรเสวนาและปฏิบัติการเรื่องคุณค่าแห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ…

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code