ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หลักสูตร การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร
English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.9
English for Socializing (Discussing Problems with Your Work), Pronunciation in Context and Mastery of English Grammar (Past Simple)

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code