ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร  English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.8

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code