ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร  สร้างพื้นที่การเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ยุค New Normal ด้วยเกมและบอร์ดเกมทางการศึกษา

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code