ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร  “PISA mathematics สำหรับครู เราเรียนรู้อะไรได้บ้าง”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code