ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร  สร้างนิสัยรักการผ่านกิจกรรมอ่านสนุกปลุกสำนึกเพื่อฝึกทักษะภาษาไทย(ตอนที่๑)

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code