ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

 วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร
English Hybrid Series: Proficiency Development

in the Disruptive World EP.7
English for Socializing and Making Presentation Part 3, Pronunciation in Context and Mastery of English Grammar

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code