ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

 วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร 

การผลิตสื่อการสอนเรื่องพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code