ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร 

เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 3

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code