ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

หลักสูตร 

การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code