ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. 

หลักสูตร 

กลเกมคณิตศาสตร์

สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 1

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code