ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ศุภกร ถิรมงคลจิต , อาจารย์เบญญาภา วงศ์ประยูร , อาจารย์อัญชุลี ศิริประพนธ์โรจน์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 

หลักสูตร 

เกมคณิต กิจกรรมไทย Homeroom อย่างเข้าใจ

สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 1

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code