ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 

หลักสูตร 

เทคนิคและสื่อการสอน สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code