ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 

หลักสูตร 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in the Disruptive World EP.2 Building up Learners’ Performance and Potential ผู้เรียนแบบไหนเก่งโดนใจมีสมรรถนะที่แท้จริง

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code