ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์สราวุธ มีศรี

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 

หลักสูตร 

ตัวอย่างกิจกรรม unplugged coding ระดับประถมศึกษา

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code