ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์พฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน  2564  เวลา 14.00-17.00 น

หลักสูตร 

สร้างพื้นที่การเรียนรู้เพื่อผู้เรียนศตวรรษที่ 21 ด้วย Edpuzzle

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code