ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน  2564  เวลา 14.00-17.00 น

หลักสูตร 

กลวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code