ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-12.00 น

หลักสูตร 

การสร้างสรรค์ E-Book และ E-Worksheet เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ

Interactive Learning ในยุคดิจิทัล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code