ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์ดร.บังอร เสรีรัตน์

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00-16.30 น

หลักสูตร 

การจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ (สำหรับครู อาจารย์ท่านอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ได้ตลอดหลักสูตรทั้ง2วัน ผ่านfacebook liveของมูลนิธิฯ หลักสูตรนี้จะไม่มีใบรับรองการเข้ารับการอบรมให้ เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะ)

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code