ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น./วิทยากร: รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน หลักสูตร : เรียนรู้ที่บ้านด้วยสะเต็มศึกษานอกห้องเรียน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

                  ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                                    ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ  

                          อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์  : ปากกา, กระดาษ A4, ก้านมะพร้าว 10 อัน นะคะ**