ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่  13 พฤศจิกายน 2564  เวลา 14.00-17.00 น

หลักสูตร

หลักการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code