ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00  น.

หลักสูตร

สมการไดโอแฟนไทน์และโจทย์ประยุกต์ ภาค 2

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code