ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00  น.

หลักสูตร

ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.15 MY INTERNATIONAL FRIENDS (การบอกเกี่ยวกับวัฒนธรรม นานาชาติ การสื่อสารด้วยภาษากาย และสิ่งต้องห้ามที่ควรรู้ในแต่ละประเทศ)

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code