ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์ดร.บังอร เสรีรัตน์

วันเสาร์ที่  23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น

หลักสูตร

: (การออกแบบการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ ตอนที่2)

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code