ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์ดร.บังอร เสรีรัตน์

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม เวลา 9.00-16.30 น.

หลักสูตร

: การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน (สำหรับครู อาจารย์ท่านอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้สามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ได้ตลอดหลักสูตรทั้ง2วัน ผ่านfacebook liveของมูลนิธิฯ หลักสูตรนี้จะไม่มีใบรับรองการเข้ารับการอบรมให้ เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเฉพาะ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code