ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม เวลา  9.00-12.00 น. 

หลักสูตร

: การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ตอนที่ 1

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code