ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00 น.

หลักสูตร

: เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 1

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code