ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: วาดภาพและประดิษฐ์สื่อสร้างสรรค์จากนิทานและการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการ โดยบูรณาการกับทักษะทางภาษาไทย สำหรับการสอนออนไลน์ ตอนที่ 2

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code