ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code