ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร :รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 9.00-12.00  น.

หลักสูตร

: ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Scratch

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code