ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: สะเต็มศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code