ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ อ.สุทธา รัตนศักดิ์

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น.

หลักสูตร

: เสวนาและสาธิตการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการเพื่อพัฒาทักษะชีวิตและการคิดวิเคราะห์ด้วยสื่อต่างๆในชีวิตประจำวัน

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code