ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น.

หลักสูตร

: สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ onsite-online ระดับประถมศึกษา

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code