ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: “How to Enhance English Communication Effectively EP.4” หลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ EP. 4

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code