ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น.

หลักสูตร

: สมการไดโอแฟนไทน์และโจทย์ประยุกต์

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code