ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น.

หลักสูตร

: 30 ของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานแสนสนุก

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code