ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: การผลิตสื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุใกล้ตัว ตอนที่ 2

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code