ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา รองศาสตราจารย์ลัดดา ภู่เกียรติ

วันเสาร์ที่ 18 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน … เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ ๙ : บริบท ประสบการณ์ และบทเรียน จากโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโครงการ เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code