ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 9.00-12.00  น.

หลักสูตร

: “Language Coaching and ELT (โค้ชภาษากับการสอนภาษาอังกฤษ)

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code