ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

วันเสาร์ที่ 11 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: เครื่องมือช่วยสอนห้องเรียนออนไลน์

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code