ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: Hands-on Geometry Activities for Kids เรขาคณิตคิดสร้างสรรค์ ตอนที่ 1

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code