ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

: สำนวนไทยใช้เป็นสื่อ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code