ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-17.00  น.

หลักสูตร

การสร้างสรรค์ “วีดิทัศน์” เพื่อสรรค์สร้าง “การเรียนรู้” ให้นักเรียนในยุคดิจิท้ล

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code