ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                          ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิ  **                     

👉 👉เตรียมดาวน์โหลด *แอพลิเคชั่น Stop Motion Studio *ดินน้ำมัน 5 สี *กระดาษ A นะคะ