ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หลักสูตร

“กิจกรรมเกมเพื่อเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ : กลยุทธ์การเล่นเกมหยิบออกและเกมนิม”

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code