ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 วิทยากร: รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563  เวลา 14.00-17.00 น.

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code **

                          ** ดาวน์โหลดเอกสารอบรม 👉 คลิ  **

👉 อย่าลืมเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะ *กล่องที่แบ่งเป็นช่อง หรือ รังไข่ หรือ บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใส่และจัดเก็บวัสดุ พร้อมทั้งเตรียม วัสดุ 5-10 อย่าง อย่างละ 5-10 ชิ้น ที่สามารถหาได้ง่าย โดยอาจเป็น :-

*วัสดุธรรมชาติ : กิ่งไม้ ท่อนไม้ เมล็ดพืช ผลแห้ง ใบไม้แห้ง ก้อนหิน เปลือกหอย

*วัสดุสังเคราะห์ :  กระดุม ลูกแก้ว แผ่นพลาสติก โมเสก หลอดตัด ขนสังเคราะห์ หนังยาง ลูกปัด

*หรือวัสดุรีไซเคิล : รังไข่ ฝาขวดประเภทต่าง ๆ ชิ้นส่วนพลาสติก ชิ้นส่วนที่โลหะ ชิ้นส่วนกระดาษ  วัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ