ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

หลักสูตร

Effective Grammar Teaching Through Communicative Language Teaching Approach (CLT)

สอนไวยากรณ์อย่างไรให้สื่อสารได้และไม่น่าเบื่อผ่านสื่อและกิจกรรมเชิงบูรณาการ

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code